• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
tips business programs 2

 

 با داغ شدن بازار تبلیغات برنامه استارت آپ، برخی از "واسطه های فروش" اینگونه مسیر را توصیف می نمایند که گویی هزینه ای را پرداخت می کنید تا یک نامه حمایت بخرید و پس از آن نیز فقط صبر کنید تا اقامت دائم کانادا شما و خانواده تان صادر شود. 

 اما واقعیت چیست؟

برای رسیدن یک پروژه به نامه حمایت باید تمامی اعضاء شرایط لازم را داشته باشند و همکاری و مشارکت تمام عیاری را در پروژه داشته باشند. این مشارکت ممکن است شامل شرکت فعالانه در کلاس های آموزشی، تحقیق و مطالعه، شرکت در مصاحبه، تهیه گزارش کار و غیره باشد. پس از رسیدن به نامه حمایت نیز باید این همکاری ادامه پیدا کند و حتی پس از رسیدن به اقامت کانادا نیز شرکت حمایت کننده این انتظار را از تمامی اعضاء دارد که فعالانه روی پروژه کار کنند. 
 

 فرم ارزیابی تجاری پل:

https://polimmigration.com/free-assessment-investor

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification