• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
tips business programs 5

 

 یکی از مهمترین مراحلی که هر پروژه استارت آپ برای دریافت نامه حمایت باید طی کند بررسی سودآور بودن آن است که طی یک پروسه تحقیقاتی قانونی توسط شرکت های مورد تائید دولت کانادا انجام می شود و در اصطلاح به آن due diligence می گویند. 

در این بررسی که لایه های متعدد و جزئیات زیادی دارد، جنبه های مختلف فنی و مالی پروژه و نیز صلاحیت هر یک از اعضای تیم مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. گذر از این مرحله به این معناست که اطمینان نسبی حاصل شده است که پروژه کشش لازم برای حمایت را دارد و نیز اعضای تیم استارت آپ صلاحیت لازم برای راه اندازی و کسب موفقیت با این پروژه در کانادا را دارند.

 از جمله نکاتی که در بررسی صلاحیت اعضاء چک می شود:

توانایی زبانی
توانایی فنی و تجربه قبلی
توانایی مالی
سوابق آکادمیک 
سوابق استارت آپی قبلی
مهارت های ارتباطی و کار تیمی


 

توضیحات این مسیر مهاجرتی:

https://polimmigration.com/start-up-visa

 

 فرم ارزیابی تجاری پل:

https://polimmigration.com/free-assessment-investor

 

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification