• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
tips business programs 6

 

 آیلتس جزو مدارکی است که باید پس از دریافت نامه حمایت برای دولت فدرال ارسال شود. اما شرکت های تائید کننده پروژه های استارت آپ اکنون ترجیح می دهند که از ابتدای پروسه بررسی، از توانمندی های زبانی متقاضیان مطمئن شوند. در واقع در برخی از موارد این اشکال از سوی سازمان مهاجرت به شرکت های صادر کننده نامه حمایت گرفته شده که پروسه تائید صلاحیت پروژه ها و متقاضیان را دقیق و درست انجام نداده اند چرا که متقاضیان مدرک زبانی به آنها ارائه نداده بودند.

توصیه ما این است که در اولین فرصت ممکن، متقاضیان نسبت به اخذ مدرک زبانی اقدام نمایند و ما تنها زمانی متقاضیان را رسماً به پروژه های استارت آپ پل اضافه می نمائیم که حداقل نمره CLB 5 را ارائه بدهند. 

 

توضیحات این مسیر مهاجرتی:

https://polimmigration.com/start-up-visa

 

 فرم ارزیابی تجاری پل:

https://polimmigration.com/free-assessment-investor

 

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification