• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
tips skilledworker 1

 

 قطعاً این مهمترین بخش از هر پرونده ی اسکیلدورکر است، بطور کلی این گواهی بایستی توسط کارفرما تهیه و تائید شود و شامل اطلاعات زیر باشد:

 مشخصات متقاضی
 بازه اشتغال
 تمام یا پاره وقت بودن و ساعت های کاری
 سمت شغلی
 میزان حقوق
 شرح وظایف انجام شده
 مشخصات مدیر مستقیم و یا منابع انسانی
 اطلاعات تماس کارفرما

 اطلاعات موجود در گواهی باید با یکی از ناک های شغلی به میزان مناسبی تطابق داشته باشد. شرح وظایف که مهمترین قسمت گواهی هستند نباید کپی شده یا بیش از حد کلی باشند.

 

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification