• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
tips skilledworker 2

 

 با توجه به نوع برنامه ای که قصد دارید اقدام کنید ممکن است نیاز به بیمه تامین اجتماعی داشته یا نداشته باشید. به طور مثال در برنامه های اسکیلد ورکر استانی عموماً داشتن بیمه نیاز است خصوصاً برنامه استانی ساسکچوان که تاکید زیادی روی ارائه حداقل یک مدرک دولتی در حمایت از سابقه کار دارد. اما برای برنامه اکسپرس انتری فدرال معمولاً بدون بیمه نیز پرونده قابل انجام است مگر آنکه در مواقع خاص توسط آفیسر مهاجرتی درخواست شود. بنابراین خیلی مهم است که در ابتدای راهی که انتخاب می کنید اهمیت بیمه تامین اجتماعی را در آن مسیر بدانید.

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification