• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
tips study 4

 

 موسسه ای که برای ادامه تحصیل انتخاب می کنید باید دارای ویژگی های زیر باشد:

دارای کد تائیدیه DLI از سوی دولت باشد:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare/designated-learning-institutions-list.html

در مقاطع بالاتر از دیپلم مرکز خصوصی نباشد و public باشد تا از امکان مجوز کار بعد از تحصیل بهره مند شوید.

از اعتبار کافی برخوردار باشد تا شانس ویزا گرفتن مناسبی داشته باشد. هر چه موسسه در نقطه دورافتاده تری باشد یا هزینه کمتری داشته باشد جدی و حقیقی بودن نیت متقاضی برای ادامه تحصیل را کمرنگ تر می کند.

 

 

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification