• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
ircc 2019 14

 به نقل از خبرگزاری City News تورنتو: پس از آنکه برنامه در تاریخ ۲۸ ژآنویه باز شد و در کمتر از ۱۰ دقیقه پر شد؛ "اپلیکیشن آنلاین اسپانسرشیپ پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ ها که اولویت را به کسانی می دهد که زودتر اقدام کرده اند مورد شماتت قرار گرفته است چرا که شدیداً تبعیض آمیز است".

تمام ۲۷۰۰۰ سهمیه سال ۲۰۱۹ در عرض فقط چند دقیقه گرفته شدند و تمام کسانی که نتوانسته بودند فرم را با سرعت تکمیل کنند جا ماندند (به عنوان مثال به دلیل ناتوانی جسمی).

 منبع: City News Toronto

 لینک: https://toronto.citynews.ca/۲۰۱۹/۰۱/۲۹/online-immigrant-sponsor-application-discriminatory-immigration-lawyers-say/

/5 (0 رای)
ircc 2022 31ircc 2022 30pol exclusive news 33ircc 2022 29
ارسال نظر
verification