• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
ircc 2019 15

 به نقل از سایت رسمی سازمان مهاجرت: ممکن است در صورتی که متقاضیان بیشتری مورد نیاز باشند سایت دوباره باز شود.

با توجه به اینکه در روز ۲۸ ژانویه با سرعت عجیب و غیرمنتظره ای تعداد زیادی درخواست ارسال شد و سایت در عرض حدوداً ۸ دقیقه بسته شد، پیش بینی می کنیم تعداد زیادی از درخواست های ارسالی حاوی اشتباه و یا فاقد شرایط باشند و سایت چند نوبت دیگر در سال ۲۰۱۹ باز شود.

 منبع: سایت رسمی سازمان مهاجرت کانادا

/5 (0 رای)
ircc 2023 23ircc 2023 22ircc 2023 21ircc 2023 20
ارسال نظر
verification