• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
ircc 2019 20

 روز گذشته دراو شماره ۱۱۲ که در واقع پنجمین دراو اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۹ بود انجام شد. نکته قابل توجه در دو دراو اخیر افزایش مینیمم امتیازهای دعوت شده بود که دلایل آن روشن است. دلیل اصلی فاصله افتادن بین دراو ۱۱۰ و ۱۱۱ بود که از دو هفته به سه هفته افزایش یافت و دلیل دوم کمتر شدن تعداد دعوت نامه های صادر شده از ۳۹۰۰ به ۳۳۵۰ عدد است.

 در جدول بالا مشاهده می کنید که سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۲۱۰۰۰ دعوت نامه در ۷۵ روز اول سال صادر شد. این عدد در سال ۲۰۱۸ کاهش محسوسی داشت و به ۱۴۵۰۰ عدد رسید و امسال در سال ۲۰۱۹ دوباره افزایش یافته و به نزدیک ۱۸۰۰۰ هزار رسیده است. سال ۲۰۱۶ نیز با اختلاف فاحشی کمتر از سه سال اخیر بوده است.

 از نظر تعداد دعوت نامه سال ۲۰۱۹ سال خیلی بدی نبوده است. در آینده اگر با همین ۳۳۵۰ دعوت نامه و فاصله دو هفته ای دراو انجام شود مینیمم امتیازها در حدود همین ۴۵۰ خواهد ماند. با توجه به سیاست های اداره مهاجرت احتمال افزایش تعداد دعوت نامه ها زیاد است.

/5 (0 رای)
ircc 2023 25ircc 2023 24ircc 2023 23ircc 2023 22
ارسال نظر
verification