• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661

 خدمات مشاوره در مورد برنامه های مهاجرتی مختلف کانادا (اقامت موقت و اقامت دائم) و انتخاب بهترین مسیر مهاجرتی

 این مشاوره ها به سه صورت زیر ارائه می گردد:

 نوع اول: حضوری (تورنتو – کانادا)

 نوع دوم: تلفنی

 نوع سوم: ارزیابی جامع به همراه گزارش کتبی

 جلسات مشاوره حضوری/تلفنی و گزارش ارزیابی شامل:

        پاسخگویی به سوالات

        بررسی شرایط خاص هر متقاضی

        تعیین نمودن گزینه های مهاجرتی ممکن

        پیشنهاد دادن مناسبترین مسیر مهاجرتی

        مقایسه معایب و مزایای روش های مختلف

        روش های بهبود شرایط یا امتیاز (در صورت لزوم)

ارسال نظر
verification