• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 2022

 

 در تاریخ 5 دسامبر 2019 موفق به دریافت ویزای کار برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم. 

 

کد پرونده: 2022

نوع ویزا: Open Work Permit

زمان انتظار از زمان سابمیت پرونده: 27 روز

 

 ایمیل دریافت شده برای ارسال پاسپورت ها جهت صدور ویزای کار:

 

 اسکرین شات از گروه اختصاصی این پرونده در تلگرام:

 

 تصویر ویزای صادر شده: