• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 656 3
 • ۱۳۹۸-۰۹-۲۲

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 656

در تاریخ 13 دسامبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم. برای این متقاضی پیش تر،  در تاریخ 1 اپریل 2019 موفق به...


success 711
 • ۱۳۹۸-۰۹-۲۱

موفقیت در دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان

کد پرونده: 711

در تاریخ 12 دسامبر 2019 موفق به دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم.


success 676
 • ۱۳۹۸-۰۹-۲۰

موفقیت در دریافت تائیدیه نظام مهندسی ساسکچوان

کد پرونده: 676

در تاریخ 11 دسامبر 2019 موفق به دریافت تائیدیه سازمان نظام مهندسی استان ساسکچوان (APEGS) برای یکی از پرونده...


success 658 2
 • ۱۳۹۸-۰۹-۱۸

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 658

در تاریخ 9 دسامبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم...


success 2022
 • ۱۳۹۸-۰۹-۱۴

موفقیت در دریافت ویزای کار

کد پرونده: 2022

در تاریخ 5 دسامبر 2019 موفق به دریافت ویزای کار برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم. 


success 2000 2
 • ۱۳۹۸-۰۸-۳۰

موفقیت در دریافت ویزای دانشجویی

کد پرونده: 2000

در تاریخ 3 دسامبر 2019 موفق به دریافت ویزای دانشجویی برای یکی از پرونده های پل شدیم...


success 583 2
 • ۱۳۹۸-۰۸-۱۶

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 583

در تاریخ 7 نوامبر2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم...


success SUV 6
 • ۱۳۹۸-۰۸-۱۴

موفقیت در دریافت تائیدیه پروژه استارت آپ

کد پرونده: SUV 6

در تاریخ 5 نوامبر 2019 موفق به دریافت تائیدیه انکوباتور رسمی دولتی برای عقد قرارداد همکاری با متقاضیان یکی...


success 673 2
 • ۱۳۹۸-۰۸-۰۱

موفقیت در دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان

کد پرونده: 673

در تاریخ 23 اکتبر2019 موفق به دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم. این پرونده حدود 1 ماه پیش موفق به دریافت تائیدیه...


success 664
 • ۱۳۹۸-۰۸-۰۱

موفقیت در دریافت تائیدیه سازمان CIPS ساسکچوان

کد پرونده: 664

در تاریخ 23 اکتبر 2019 موفق به دریافت سرتیفیکیت سازمان کیپس ساسکچوان برای پرونده 664 شرکت پل شدیم. برای اقدام از طریق مشاغل رگیولیتد در استان ساسکچوان، دریافت این...
ارسال نظر
verification