• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 656 3
 • ۱۳۹۸-۰۹-۲۲

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 656

در تاریخ 13 دسامبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم. برای این متقاضی پیش تر،  در تاریخ 1 اپریل 2019 موفق به...


success 711
 • ۱۳۹۸-۰۹-۲۱

موفقیت در دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان

کد پرونده: 711

در تاریخ 12 دسامبر 2019 موفق به دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم.


success 676
 • ۱۳۹۸-۰۹-۲۰

موفقیت در دریافت تائیدیه نظام مهندسی ساسکچوان

کد پرونده: 676

در تاریخ 11 دسامبر 2019 موفق به دریافت تائیدیه سازمان نظام مهندسی استان ساسکچوان (APEGS) برای یکی از پرونده...


success 658 2
 • ۱۳۹۸-۰۹-۱۸

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 658

در تاریخ 9 دسامبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم...


success 2022
 • ۱۳۹۸-۰۹-۱۴

موفقیت در دریافت ویزای کار

کد پرونده: 2022

در تاریخ 5 دسامبر 2019 موفق به دریافت ویزای کار برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم. 


success 2000 2
 • ۱۳۹۸-۰۸-۳۰

موفقیت در دریافت ویزای دانشجویی

کد پرونده: 2000

در تاریخ 3 دسامبر 2019 موفق به دریافت ویزای دانشجویی برای یکی از پرونده های پل شدیم...


success 583 2
 • ۱۳۹۸-۰۸-۱۶

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 583

در تاریخ 7 نوامبر2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم...


success SUV 6
 • ۱۳۹۸-۰۸-۱۴

موفقیت در دریافت تائیدیه پروژه استارت آپ

کد پرونده: SUV 6

در تاریخ 5 نوامبر 2019 موفق به دریافت تائیدیه انکوباتور رسمی دولتی برای عقد قرارداد همکاری با متقاضیان یکی...


success 673 2
 • ۱۳۹۸-۰۸-۰۱

موفقیت در دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان

کد پرونده: 673

در تاریخ 23 اکتبر2019 موفق به دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم. این پرونده حدود 1 ماه پیش موفق به دریافت تائیدیه...


success 664
 • ۱۳۹۸-۰۸-۰۱

موفقیت در دریافت تائیدیه سازمان CIPS ساسکچوان

کد پرونده: 664

در تاریخ 23 اکتبر 2019 موفق به دریافت سرتیفیکیت سازمان کیپس ساسکچوان برای پرونده 664 شرکت پل شدیم. برای اقدام از طریق مشاغل رگیولیتد در استان ساسکچوان، دریافت این...