• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 583 2
  • ۱۳۹۸-۰۸-۱۶

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 583

در تاریخ 7 نوامبر2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم. 
این متقاضی  در تاریخ 6 جون 2018 موفق به دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان شده بودند و پس از آن پرونده آنها را...


success SUV 6
  • ۱۳۹۸-۰۸-۱۴

موفقیت در دریافت تائیدیه پروژه استارت آپ

در تاریخ 5 نوامبر 2019 موفق به دریافت تائیدیه انکوباتور رسمی دولتی برای عقد قرارداد همکاری با متقاضیان یکی از پروژه های استارت آپ شرکت پل شدیم.

موضوع پروژه: فنی مهندسی / عمرانی، تعداد اعضای پروژه: 4 نفر، محل پروژه: هالیفاکس / استان نوا اسکوشیا


success 673 2
  • ۱۳۹۸-۰۸-۰۱

موفقیت در دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان

کد پرونده: 673

در تاریخ 23 اکتبر2019 موفق به دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم. این پرونده حدود 1 ماه پیش موفق به دریافت تائیدیه...


success 664
  • ۱۳۹۸-۰۸-۰۱

موفقیت در دریافت تائیدیه سازمان CIPS ساسکچوان

کد پرونده: 664

در تاریخ 23 اکتبر 2019 موفق به دریافت سرتیفیکیت سازمان کیپس ساسکچوان برای پرونده 664 شرکت پل شدیم. برای اقدام از طریق مشاغل رگیولیتد در استان ساسکچوان، دریافت این...


success 628 2
  • ۱۳۹۸-۰۷-۳۰

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 628

در تاریخ 22 اکتبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم.


success 672
  • ۱۳۹۸-۰۷-۲۹

موفقیت در دریافت تائیدیه سازمان CIPS ساسکچوان

کد پرونده: 672

در تاریخ 21 اکتبر 2019 برای پرونده 672، موفق به دریافت تائیدیه سازمان کیپس شدیم!


success 2004 2
  • ۱۳۹۸-۰۷-۲۹

موفقیت در دریافت ویزای دانشجویی

کد پرونده: 2004

در تاریخ 21 اکتبر 2019 موفق به دریافت ویزای دانشجویی برای یکی از پرونده های پل شدیم.


success 683
  • ۱۳۹۸-۰۷-۲۴

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 683

در تاریخ 16 اکتبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم.


success 623 2
  • ۱۳۹۸-۰۷-۱۹

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 623

در تاریخ 11 اکتبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم.


success 609 2
  • ۱۳۹۸-۰۷-۱۶

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 609

در تاریخ 8 اکتبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم.کد پرونده: 609 برنامه: اسکیلدورکر استانی ساسکچوان - استریم OID ناک: مهندسی مواد ارتباط با استان (کار، تحصیل یا خویشاوند): ندارد