• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 560 2
  • ۱۳۹۸-۰۶-۲۰

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 560

در تاریخ 10 سپتامبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم.


success 2000
  • ۱۳۹۸-۰۶-۱۹

موفقیت در دریافت پذیرش دانشجویی

کد پرونده: 2000

در تاریخ 8 سپتامبر 2019 موفق به دریافت پذیرش برای یکی از پرونده های پل شدیم.


success SUV 5
  • ۱۳۹۸-۰۶-۱۹

موفقیت در دریافت تائیدیه پروژه استارت آپ

در تاریخ 9 سپتامبر 2019 موفق به دریافت تائیدیه انکوباتور رسمی دولتی برای عقد قرارداد همکاری با متقاضیان یکی از پروژه های استارت آپ شرکت پل شدیم. موضوع پروژه: مهندسی پزشکی / محصول خلاقانه موضوع پروژه: مهندسی پزشکی / محصول خلاقانه...


success 669 1
  • ۱۳۹۸-۰۶-۱۵

موفقیت در دریافت تائیدیه نظام مهندسی ساسکچوان

کد پرونده: 669

در تاریخ 5 سپتامبر 2019 موفق به دریافت تائیدیه...


success 2005
  • ۱۳۹۸-۰۶-۱۴

موفقیت در دریافت پذیرش دانشجویی

کد پرونده: 2005

​ ​ در تاریخ 4 سپتامبر 2019 موفق به دریافت پذیرش برای یکی از پرونده های پل شدیم.


success 2013
  • ۱۳۹۸-۰۶-۱۳

موفقیت در دریافت پذیرش دانشجویی

کد پرونده: 2013

​ ​ در تاریخ 3 سپتامبر 2019 موفق به دریافت پذیرش برای یکی از پرونده های پل شدیم.


success 540 2
  • ۱۳۹۸-۰۶-۱۳

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 540

در تاریخ 4 سپتامبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم. برنامه...


success 2004
  • ۱۳۹۸-۰۵-۲۲

موفقیت در دریافت پذیرش دانشجویی

کد پرونده: 2004

در تاریخ 13 آگوست 2019 موفق به دریافت پذیرش برای یکی از پرونده های پل شدیم. دانشگاه: دانشگاه ویندزور (انتاریو)


success 550 2
  • ۱۳۹۸-۰۵-۱۶

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم

کد پرونده: 550

در تاریخ 7 آگوست 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم...


success quebec ppr 1
  • ۱۳۹۸-۰۵-۱۴

موفقیت در دریافت ویزای اقامت دائم سرمایه گذاری کبک

در تاریخ 5 آگوست 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم یکی از پرونده های سرمایه گذاری کبک شرکت پل شدیم. در واقع در آخرین مرحله از بررسی پرونده، ایمیل درخواست ارسال پاسپورت های متق...