• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

 لایسنس رسمی وکالت مهاجرت ساسکچوان

برای پذیرش پرونده های مهاجرتی برنامه استانی ساسکچوان بایستی علاه بر داشتن لایسنس وکالت مهاجرت از دولت فدرال، لایسنس مجزای این استان نیز اخذ شود. شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت از استان ساسکچوان می باشد.

 پورتال رسمی ساسکچوان چیست؟

سازمان مهاجرت کانادا (IRCC) پورتالی را در اختیار وکلای رسمی مهاجرت کانادا (RCIC) قرار می دهد که از طریق آن می توانند پرونده های مختلف را سابمیت نمایند. این در واقع پروفایلی مرکزی برای هر وکیل رسمی می باشد که از آن طریق همه پرونده ها می توانند مدیریت و پیگیری شوند.

علاوه بر آن، اداره مهاجرت ساسکچوان نیز سیستم مشابهی را برای سابمیت و مدیریت پرونده های مختلف این استان در اختیار وکلای رسمی مهاجرت قرار می دهد.

 پورتال رسمی پل (ساسکچوان)

تمامی پرونده های استانی ساسکچوان پل بصورت رسمی و از طریق پورتال اداره مهاجرت این استان و با درج مشخصات وکیل و نیز نامه سابمیشن ارسال می شوند. نامه سابمیشن خلاصه ای از ویژگی های مثبت پرونده و دلایلی که برای موفقیت پرونده می توان متصور شد ارائه می کند.

ارسال نظر
verification