• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
saskatchewan 2019 4

 برنامه اکسپرس انتری:

 مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۸

 تعداد دعوت نامه: ۸۳

 تاریخ دراو: ۲۷ فوریه ۲۰۱۹ معادل ۸ اسفند ۹۷

 دراو امروز تنها برای برنامه اکسپرس انتری انجام شده و فعلا دراو OID امروز برگزار نشده است.

 لینک اعلام نتایج دراو ها:

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/international-skilled-worker-eoi-system

/5 (0 رای)
saskatchewan 2023 01saskatchewan 2022 04saskatchewan 2022 03saskatchewan 2022 02
ارسال نظر
verification