• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
pol article 81


 استارت آپ ویزای کانادا

برنامه ویزای استارت آپ (SUV) کانادا مسیری را برای اقامت دائم کارآفرینان خارجی فراهم می کند که از حمایت یک سازمان مورد تائید دولت برای راه اندازی بیزینسشان برخوردار شوند. در هفته ها و ماه های اخیر آمارها و اخبار عجیبی از برخی از منابع غیر رسمی به گوش می رسد که ما را بر آن داشت تا با ارسال درخواست رسمی به اداره مهاجرت کانادا آمار و اطلاعات موثق از سوی این دپارتمان دولتی را دریافت نمائیم. در ادامه خلاصه ای از مهمترین آمار و ارقام مربوط به این برنامه تجاری فدرال محبوب کانادا را بررسی می کنیم.

 

 تعداد کل درخواست های استارت آپ

جدول 1) تعداد کل درخواست های اقامت دائم ارسال شده در استارت آپ

دراین جدول، تعداد کل درخواست های اقامت دائم در برنامه استارت آپ ویزا بین 1 ژانویه 2016 تا 30 آپریل 2023 مشخص شده اند و آنچه واضح است افزایش تصاعدی سال به سال می باشد به طوریکه از 205 پرونده در سال 2016 به 2205 پرونده در سال 2022 رسیده است. این جدول نشان می دهد که از سال 2016 تا زمان انتشار این اطلاعات توسط اداره مهاجرت کانادا یعنی انتهای آپریل 2023 مجموعاً بیش از 12500 درخواست اقامت دائم تحت این برنامه سرمایه گذاری فدرال ارسال شده است.

 

جدول 2) تعداد قبولی / ردی اقامت دائم استارت آپ (2016 تا 2023)

اما آنچه مهمتر و قابل توجه تر از تعداد درخواست های ارسالی است، نتیجه بررسی یعنی تعداد درخواست های قبول شده و نشده است. طبق جدول بالا، بین 1 ژانویه 2016 و 30 آپریل 2023 تعداد پرونده های اقامت دائم متقاضیان اصلی (به جز اعضای خانواده) از 40 نفر قبولی در سال 2016 به 156 نفر قبولی در سال 2022 رسیده است. البته رکورد تعداد قبولی ها در سال 2019 با 211 نفر ثبت شده است و سال 2020 با توجه به بروز پندمیک کرونا و توقف بررسی این پرونده ها تنها تعداد 55 قبولی را به خود دیده است. 

نکته حائز اهمیت دیگری که در جدول بالا به چشم می خورد این است که تعداد درخواست های اقامتی رد شده در برنامه استارت آپ تنها در 4 ماه اول سال 2023 به بیشترین تعداد خود در تاریخ این برنامه رسیده است. در سال 2016 هیچ کس در این برنامه رد نشده است، 18 متقاضی اصلی در سال 2017، 50 متقاضی اصلی در سال 2018، 48 متقاضی اصلی در سال 2019، 21 متقاضی اصلی در سال 2020، 19 متقاضی اصلی در سال 2021، 25 متقاضی اصلی در سال 2022، اما 61 متقاضی اصلی در چهار ماه اول از سال 2023 رد شده اند.

آمار دیگری نیز توسط اداره مهاجرت کانادا منتشر شده است که تعداد کل درخواست های بررسی شده استارت آپ ویزا (اقامت دائم) در فاصله سال های 2013 تا 2023 (10 سال) را نشان می دهد:

جدول 3) تعداد کل درخواست های مجوز کار استارت آپ (2013 تا 2023)

طبق این جدول، در کل این 10 سال مجموعاً 2325 متقاضی اصلی درخواست اقامت تحت استارت آپ ارسال کرده اند که از این تعداد 881 نفر قبول شده اند، 200 نفر رد شده اند و 39 نفر نیز درخواستشان را پس گرفته اند. بطور کلی می توان گفت که در کل این سال ها نرخ قبولی این برنامه حدوداً 78% بوده است. البته باید به این نکته مهم توجه کرد که مطابق جدول بالا تنها 1120 درخواست دریافت شده در این بازه ده ساله بررسی و تعیین تکلیف شده اند یعنی بیش از 50% درخواست های دریافت شده هنوز تصمیم گیری نهایی نشده اند.

 

جدول 4) تعداد کل درخواست های مجوز کار استارت آپ

در جدول بالا تعداد کل درخواست های مجوز کار استارت آپ دریافت شده و بررسی شده از تاریخ اول ژانویه 2014 تا پایان آپریل 2023 را طبق اطلاعات دریافتی از اداره مهاجرت کانادا مشاهده می کنید. آنطور که واضح است این تعداد هر ساله افزایش چشمگیر و تصاعدی داشته است و از 8 عدد در کل سال 2014 به 451 درخواست در سال 2022 رسیده و فقط در 4 ماه اول سال 2023 تعداد 268 درخواست مجوز کار استارت آپ (شامل درخواست تمدید) ارسال شده است. در این جدول همچنین تعداد درخواست های ورک پرمیت و تمدید ورک پرمیت که دریافت، قبول، رد و یا کنسل شده اند را می توانید مشاهده کنید.

 

 عملکرد متقاضیان ایرانی در استارت آپ کانادا

جدول 5) ده کشور با بیشترین اقدام کننده استارت آپ ویزا

سه جدول بالا به لیست کردن 10 کشور برتر در زمینه درخواست اقامت دائم از طریق استارت آپ پرداخته است. اینجاست که نام ایران و متقاضیان ایرانی به چشم می خورد. طبق این جداول عملکرد متقاضیان ایرانی از ژانویه 2017 تا می 2022 به شرح جدول زیر بوده است:

 

وضعیت ایران در سال... تعداد کل درخواست ارسالی تعداد قبولی تعداد ردی
2017 جزو 10 کشور نبوده است جزو 10 کشور نبوده است 15 (رده دوم)
2018 79 (رده پنجم) جزو 10 کشور نبوده است جزو 10 کشور نبوده است
2019 188 (رده دوم) 53 (رده پنجم) 24 (رده دوم)
2020 378 (رده اول) 11 (رده ششم) 26 (رده دوم)
2021 11 (رده سوم) 72 (رده چهارم) 24 (رده اول)
2022 تا پایان ماه می   13 (رده ششم) 20 (رده اول)

جدول 6) عملکرد ایران در بین 10 کشور با بیشترین متقاضی استارت آپ

 البته نکته دیگری که حائز اهمیت است اینکه این آمارها بر اساس کشور لیست شده در درخواست اقامت به عنوان کشور محل اقامت فعلی ست. به همین دلیل است که "کانادا" نیز جزو کشورها به چشم می خورد. معنای این نکته این است که متقاضیانی که با وضعیت موقت (از ملیت های مختلف) در کانادا حضور داشته اند و درخواست اقامت دائم خود در برنامه استارت آپ را ارسال نموده اند زیر اسم کانادا لیست شده اند.

اما جدول زیر تعداد پرونده های اقامتی استارت آپ دریافت و بررسی شده در فاصله 1 ژانویه 2021 تا پایان آگوست 2022 بر اساس کشور شهروندی نشان می دهد:

جدول 7) عملکرد متقاضیان ایرانی در سال های 2021 و 2022

آنطور که مشخص شده است پرونده ای اقامت دائم مجموعاً 617 متقاضی ایرانی در این مدت 20 ماهه دریافت و بررسی شده است که از این تعداد 484 پرونده قبول، 131 پرونده رد و 2 پرونده کنسل شده اند. 

 

جدول 8) عملکرد متقاضیان ایرانی در سال های 2013 تا 2022

همچنین، جدول بالا نشان می دهد که عملکرد متقاضیان ایرانی در ارسال پرونده های اقامت دائم استارت آپ ویزای کانادا بین سال های 2013 تا پایان 2022 به چه شکلی بوده است. البته آمار سال های 2021 و 2022 در این جدول ظاهراً چندان دقیق ارائه نشده اند. اما نکته بسیار چشمگیر تعداد پرونده های ایرانیان که در سال 2020 (کوران پندمیک کرونا) ارسال شده اند است که برابر با 562 درخواست بوده است!

 

 متقاضیان چه شرایطی دارند (سن / مقطع تحصیلی)؟

 

جدول 9) فراوانی متقاضیان بر اساس رده سنی

طبق جدول بالا، بیشترین متقاضیانی که بین سال های 2013 تا 2023 برای استارت آپ ویزای کانادا اقدام کرده اند بین 40 تا 49 سال داشته اند. پس از این، متقاضیان 30 تا 39 ساله قرار گرفته اند. در این بازه 10 ساله تعداد 255 متقاضی که بین 50 تا 59 سال سن داشته اند اقدام کرده اند و 32 نفر هم 60 تا 69 ساله بوده اند. آنطور که واضح است متقاضیان زیر 20 سال و بالای 70 سال چندان تناسبی با این برنامه ندارند و تنها 4 نفر در کل این دهه در این رده های سنی جای گرفته اند.

 

جدول 10) فراوانی متقاضیان بر اساس مقطع تحصیلی

طبق جدول بالا، بیشترین متقاضیانی که بین سال های 2013 تا 2023 برای استارت آپ ویزای کانادا اقدام کرده اند دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بوده اند (943 نفر)، پس از آن بیشترین متقاضیان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد (786 نفر) بوده اند. تنها 1 نفر بدون هیچ مدرک تحصیلی اقدام کرده است! 45 نفر دیپلم دبیرستان یا پائینتر داشته اند و الباقی مدارک مختلف بالاتر از دیپلم را اخذ کرده بودند.

 

 زمان متوسط بررسی

جدول 11) متوسط زمان بررسی

از نظر زمان بررسی، آنطور که می دانیم رفته رفته این برنامه کندتر شده است و از 11 ماه متوسط در سال 2016 به 32 ماه در سال 2022 رسیده است. اکنون (سپتامبر 2023) نیز زمان مشخص شده در سایت دولت کانادا معادل 37 ماه برای بررسی پرونده های اقامت دائم استارت آپ به صورت متوسط است.

 

 نکات پایانی

  • تعداد زیادی از درخواست های ارسال استارت آپ به دلیل انباشت پندمیک در انتظار بررسی هستند و صبر بیشتر از متقاضیان لازم است.
  • آمار قبولی و ردی نشان می دهد که همه در این برنامه موفق نمی شوند، تاکید ما در شرکت پل و به همه متقاضیان این است که قصد و نیت جدی، فعالیت و مشارکت مستمر از فاکتورهای بسیار مهم در کل طول مسیر انتظار هستند.
  • متقاضیان ایرانی بخصوص از سال 2017 به بعد بخوبی استعداد و تمایل خود را به استفاده از این گزینه مناسب جهت انتقال ایده های بکر و نوآورانه به آمریکای شمالی نشان داده اند و جزو برترین کشورها در بحث استارت آپ می باشند.
  • بیشتر شدن سهمیه این برنامه جذاب دولت فدرال برای 3 سال آینده بخوبی سیاست و رویکرد مثبت دولت برای تداوم جذب این دسته از متقاضیان را نشان می دهد.
  • اگر صاحب ایده خلاقانه ای هستید و یا رزومه قوی و استارت آپی خوبی دارید بهتر است فرصت را از دست ندهید و تا رقابت بیشتر و بیشتر نشده است اقدام کنید.

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (مشاور رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

/5 (0 رای)
pol article 80pol article 79pol article 78pol article 77
ارسال نظر
verification