• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 2000 1

در تاریخ 8 سپتامبر 2019 موفق به دریافت پذیرش برای یکی از پرونده های پل شدیم.

 

کد پرونده: 2000

کالج/دانشگاه: کالج Lambton (میسیساگا)

برنامه: شبکه های کامپیوتری بی سیم

ورک پرمیت بعد از فارغ التحصیلی: دارد

 

نامه پذیرش صادر شده از سوی کالج:

پذیرش پرونده 2000