• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 2004 1

در تاریخ 13 آگوست 2019 موفق به دریافت پذیرش از سوی دانشگاه ویندزور برای یکی از پرونده های پل شدیم.

 

کد پرونده: 2004

دانشگاه: دانشگاه ویندزور (انتاریو)

برنامه: ارشد مدیریت حسابداری بین الملل

 

نامه پذیرش صادر شده از سوی دانشگاه ویندزور:

نامه پذیرش از دانشگاه ویندزور