• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 623 1

  در تاریخ 22 فوریه 2019 موفق به دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم.

 

کد پرونده: 623

برنامه: اسکیلدورکر استانی ساسکچوان - استریم OID

ناک: مهندسی برق - 2133

ارتباط با استان (کار، تحصیل یا خویشاوند): ندارد

زمان انتظار از زمان سابمیت پرونده به استان: 260 روز

 

این متقاضی به همراه همسر و فرزند تازه متولد شده خود موفق به دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان شده اند و اکنون پرونده آنها را بصورت کاغذی برای سازمان مهاجرت در کانادا ارسال می نمائیم.

 

    تصویر تائیدیه استانی دریافت شده:

 

 

وضعیت نهایی پروفایل:

 

3.7/5 (6 رای)
success 2022success 656 3success  711success 676
ارسال نظر
verification