• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 628 2

​​ ​ در تاریخ 22 اکتبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم.

 

کد پرونده: 628

برنامه: اسکیلدورکر استانی ساسکچوان - استریم OID

ناک: 

ارتباط با استان (کار، تحصیل یا خویشاوند): ندارد

زمان انتظار از زمان سابمیت پرونده به استان: 

 

این متقاضی  در تاریخ 26 سپتامبر 2018 موفق به دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان شده بودند و پس از آن پرونده آنها را بصورت کاغذی برای سازمان مهاجرت در کانادا ارسال نموده بودیم.

 

 ایمیل دریافت شده برای ارسال پاسپورت ها جهت صدور ویزای اقامت دائم:

 

  گروه تلگرام اختصاصی این پرونده:

 

 ویزای اقامت دائم دریافت شده