• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 672

 

 در تاریخ 21 اکتبر 2019 برای پرونده 672، موفق به دریافت تائیدیه سازمان کیپس شدیم!

 

کد پرونده: 672

برنامه: اسکیلدورکر استانی ساسکچوان - OID

ناک: 2173 - Software Designer 

ارتباط با استان (کار، تحصیل یا خویشاوند): ندارد

زمان انتظار از زمان سابمیت پرونده به کیپس: 173 روز

 

 تصویر سرتیفیکیت دریافت شده: