• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
success 673 1

 در تاریخ 26 سپتامبر 2019 موفق به دریافت تائیدیه سازمان نظام مهندسی استان ساسکچوان (APEGS) برای پرونده ی 673 اسکیلدورکر این استان شدیم. برای اقدام از طریق مشاغل رگیولیتد رشته های مهندسی در استان ساسکچوان، دریافت این تائیدیه اجباری است. امتحانات فنی به این متقاضی ارائه شده است، البته برای دریافت تائیدیه Professional Engineer این فرصت را خواهد داشت که با ارائه سابقه کار مهندسی، از دادن امتحان معاف شود. این مراحل پس از کسب اقامت دائم کانادا و ورود وی به این کشور می تواند انجام بپذیرد.

 

کد پرونده: 673

برنامه: اسکیلدورکر استانی ساسکچوان - OID

ناک: 2131 - Civil engineers

ارتباط با استان (کار، تحصیل یا خویشاوند): ندارد

 

 تائیدیه دریافت شده از نظام مهندسی استان ساسکچوان:

 

  تائیدیه دریافت شده از طریق پست:

 

 

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

4.0/5 (6 رای)
success 2022success 656 3success  711success 676
ارسال نظر
verification