• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
saskatchewan 2019 12

 برنامه OID:

 مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۰

 تعداد دعوت نامه: ۲۱۰

 برنامه اکسپرس انتری:

 مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۰

 تعداد دعوت نامه: ۱۱۴

 تاریخ دراو: ۱۷ آپریل ۲۰۱۹ معادل ۲۸ فروردین ۹۸

  توجه کنید که در این دراو فقط ناک های خاصی دعوت نامه گرفتند که شامل ناک های زیر می باشند:

2154 - Land surveyors

2255 - Technical occupations in geomatics and meteorology

6342 - Tailors, dressmakers, furriers and milliners

7332 - Appliance servicers and repairers

3.2/5 (5 رای)
saskatchewan 2021 6saskatchewan 2021 5saskatchewan 2021 4saskatchewan 2021 3
ارسال نظر
verification