• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
saskatchewan 2019 3

 برنامه OID:

 مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۶

 تعداد دعوت نامه: ۲۳۴

 برنامه اکسپرس انتری:

 مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۳

 تعداد دعوت نامه: ۳۶۲

 تاریخ دراو: ۱۶ ژانویه ۲۰۱۹ معادل ۲۶ دی ۹۷

 لینک اعلام نتایج دراو ها:

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/immigrating-to-saskatchewan/saskatchewan-immigrant-nominee-program/international-skilled-worker-eoi-system

/5 (0 رای)
saskatchewan 2023 01saskatchewan 2022 04saskatchewan 2022 03saskatchewan 2022 02
ارسال نظر
verification