• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
saskatchewan 2019 7

 برنامه :OID 

 مینیمم امتیاز دعوت شده: ۸۱

 تعداد دعوت نامه: ۶۸

 برنامه اکسپرس انتری:

 مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۷

 تعداد دعوت نامه: ۷۰

 تاریخ دراو: ۶ مارچ ۲۰۱۹ معادل ۱۵ اسفند ۹۷

/5 (0 رای)
saskatchewan 2022 02saskatchewan 2022 01saskatchewan 2021 7saskatchewan 2021 6
ارسال نظر
verification