• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
success 609 2

 در تاریخ 22 اکتبر 2019 موفق به دریافت ویزای اقامت دائم کانادا برای یکی از پرونده های اسکیلدورکر پل شدیم.

 

کد پرونده: 609

برنامه: اسکیلدورکر استانی ساسکچوان - استریم OID

ناک: مهندسی مواد

ارتباط با استان (کار، تحصیل یا خویشاوند): ندارد

 

این متقاضی  در تاریخ 27 جولای 2018 موفق به دریافت تائیدیه استانی ساسکچوان شده بودند و پس از آن پرونده آنها را بصورت کاغذی برای سازمان مهاجرت در کانادا ارسال نموده بودیم.

 

 ایمیل دریافت شده برای ارسال پاسپورت ها جهت صدور ویزای اقامت دائم:

  گروه تلگرام اختصاصی این پرونده: